Ще се погрижим за Твоята визия

Провери!

Ние сме ImaGO!

Визия

Създаваме група от иновативни инструменти, с помощтта на които всяка една фирма може да изгради положителен образ в мрежата и извън нея.

Мисия

Мисията на нашето дружество е постоянно действие (GO!). Нашата цел е изграждане на място, което да осигури на нашите клиенти най-добрите условия за развитие.

Оферта

Нашата оферта е винаги идеално пасната спрямо нуждите на Вашето предприятие.

Знаеш ли, че:

Най-честата прочина за загуба на клиенти е ниското качество на обслужване и липсата на професионални познания от страна на служителите.

90% от недоволните клиенти не информират фирмите, но 70% от тях вече никога не се връщат.

Чак 9 от 10 доволни клирнта се връщат с цел повторна покупка или ползване на услуги или продукти на фирмата.

Класическия недоволен клиент споделя мнението си с няколко познати, които също няма да се възползват от офертата на критикуваната фирма. Проучванията показват, че разходите за набиране на нови клиенти могат да бъдат чак до петъ пъти по-големи от тези за запазване на стари клиенти.

Тези данни определено доказват това, че постоянното разширяване на персоналните познания и покачването на качеството на обслужване са важни елементи в развитието на фирмата.

Нарастващата конкуренция, как то и потребностите на консументите правят клиентите все по-изисквателни.

Най-ефективният инструмент, който има за цел да задържи настоящите и да привлече бъдещите клиенти е постояннотопроучване на процесите на фирмата, както и нейните служители, а също така и грижата завизията в интернет и извън него.

От опит знаем, че това допринася големи финансови приходи

ImaGO! Bulgaria EOOD от 2015 година развива дейността си международно.

Даваме си сметка с това, че всяка страна има своя култура. Изучаваме я. Въпреки това 100% от клиентите по целия свят предпочитат Фирми, които подобряват качеството на своите услуги и участват в проучвания или процеси на сертифициране.

Признаване на нуждите на клиентите е гаранция за успех по целия свят, не само в България.